Day League E

Day League E

Season 2018-19

1 Galston 2 1 v 3     2 v 7     4 v 6     12.00 15/10/18
2 Virtual Disnae 4 v 7   6 v 3   2   12.00 29/10/18
3 Land o' Burns 2 6 v 1   v   7 v 3   12.00 19/11/18
4 Mardi Ladies   7 v 6   5 v 1   12.00 10/12/18
5 Abbotsford 7 v 5   4 v 1   6 v 2   12.00 07/01/19
6 Irvine Ladies 2 v 4   3 v 5   1 v 7   12.00 21/01/19
7 Fullarton 5 v 6   1 v 2   3 v 4   12.00 04/02/19

 

Day League E -  as at 19th November 2018

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
Fullarton 3 3 0 0 6 11
Galston 2  2   2   0   0   4   9 
Mardi Ladies 3 1 0 2 2 11
Abbotsford 2 1
Irvine Ladies 2 1 0 1 2 6
Virtual Disnae 2 0 0 2 0 6
Land o' Burns 2  2

 

 1 2 3 4 5 6 7 PointsEndsRank 19.11
Galston 2         2 5         2 4     4 9 2
         8-1      10-6          
Virtual Disnae                 0 3     0 3 0 6 6
             5-9    3-12        
Land o' Burns 2 0 1                     0 2 0 3 7
   1-8              3-12        
Mardi Ladies                 2 5 0 3 0 3 2 11 3
             9-8  3-4  4-5        
Abbotsford     2 4     0 2             2 6 4=
     9-5    8-9                
Irvine Ladies 0 2         2 4             2 6 4=
   6-10      4-3                
Fullarton     2 4 2 4 2 3             6 11 1
     12-3  12-3  5-4