Day League C

Day League C

Season 2018-19

1 Darvel 1 v 7     2 v 6     3     4 v 8     12.00 03/10/18
2 Auchenames 1 v 6     3 v 4   7 v 8   12.00 24/10/18
3 Symington 2 1   2 v 4   3 v 8   6 v 7   12.00 07/11/18
4 St Leonards 1 1 v 4   2 v 3   5 v 7   6 v 8   12.00 28/11/18
5 Troon Portland 2 1 v 3   2 v 8   4 v 7     12.00 12/12/18
6 Crosshill 1 v 2   3 v 7   4   5 v 8   12.00 09/01/19
7 Irvine  W/D 1 v 8   2 v 7   3 v 6     12.00 23/01/19
8 Land o' Burns 3                                    

 

Day League C  - as at 8th January 2019

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
 Auchenames 5 0 19 
 Troon Portland 2 18 

 

 Symington 2 17   
 Crosshill 14   
 Darvel 15  
 Land o' Burns 3 4 14   
 St Leonards 4 15   

 

 1 2 3 4 5 6 8 PointsEndsRank 8.1
Darvel         2 5 2 4 0 2 0 4     4 15 5
         11-2  7-6  4-12  4-8          
Auchenames         0 3 2 4 2 4 2 4 2 4 8 19 1
         4-10  6-5  6-4  8-3  10-3        
Symington 2 0 2 2 4     1 4 0 3     2 4 5 17 3
   2-11  10-4      6-6  3-5    8-4        
St Leonards 1 0 4 0 3 1 4             0 4 1 15 7
   6-7  5-6  6-6          7-11        
Troon Portland 2 2 6 0 3 2 4         1 5     5 18 2
   12-4  4-6  5-3        7-7          
Crosshill 2 4 0 2         1 3     2 5 5 14 4
   8-4  3-8      7-7      13-3        
Land 0' Burns 3     0 3 0 4 2 4     0 3     2 14 6
     3-10  4-8  11-7    3-13