Day League C

Day League C

Season 2018-19

1 Darvel 1 v 7     2 v 6     3     4 v 8     12.00 03/10/18
2 Auchenames 1 v 6     3 v 4   7 v 8   12.00 24/10/18
3 Symington 2 1   2 v 4   3 v 8   6 v 7   12.00 07/11/18
4 St Leonards 1 1 v 4   2 v 3   5 v 7   6 v 8   12.00 28/11/18
5 Troon Portland 2 1 v 3   2 v 8   4 v 7     12.00 12/12/18
6 Crosshill 1 v 2   3 v 7   4   5 v 8   12.00 09/01/19
7 Irvine 1 v 8   2 v 7   3 v 6     12.00 23/01/19
8 Land o' Burns 3                                    

 

Day League C  - as at 14th November 2018

ClubPlayedWonDrawnLostPTSENDS
 Auchenames 12 
 Troon Portland 2 13 

 

 Symington 2 11   
 Land o' Burns 2  
 Crosshill  
 St Leonards 1 3 11   
 Darvel 2  

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 PointsEndsRank 14.11
Darvel                 0 2 0 4         0 6 7
             4-12  4-8            
Auchenames             2 4 2 4 2 4         6 12 1
           6-5  6-4  8-3            
Symington 2             1 4 0 3         2 4 3 11 3
           6-6  3-5      8-4        
St Leonards 1     0 3 1 4                 0 4 1 11 6
     5-6  6-6            7-11        
Troon Portland 2 2 6 0 3 2 4                     4 13 2
   12-4  4-6  5-3                    
Crosshill 2 4 0 2                         2 6 5
   8-4  3-8                      
Land 0' Burns 3         0 4 2 4                 2 8 4
       4-8  11-7